Különleges szivárványok

Mindenekelőtt: nem minden szivárvány, ami annak tűnik! Több olyan jelenséggel is találkozhatunk, amelyek meglepően hasonlatosak egy szivárványhoz mégsem azok. A Nap körül kialakuló koszorú, vagy a vele éppen ellentétes oldalon megjelenő glória elhajlási jelenségek. (az összetett fény színeire bomolhat törésnél, szórásnál, elhajlásnál egyaránt) A zenit körüli ív, a a horizontális ív és időnként a melléknap szivárványszínű halójelenségek és bár a törési jelenségek csoportjába tartoznak, a fénytörő közeg a jég, nem pedig a a folyékony halmazállapotú víz.

Szivárványt te is „készíthetsz”, csak egy locsolótömlő és egy porlasztófej szükséges hozzá. A kert locsolása közben remek szórakozás. Kora reggel a harmatos fűben is találkozhatunk fénytörő vízcseppekkel, amelyek egészen új színezetet adhatnak akár egy pókhálónak is.

Szivárvány pókhálón
Pókháló különleges színekben (Ujj Ákos)

A közutak festése forgalomkorlátozással jár, ám ahelyett, hogy a kialakult dugó miatt dühöngenél, figyeld meg, hogy a friss festésre apró üveggyöngyöket szórnak, amelyek a felfestett jelzéseket teszik láthatóbbá. No, és mire lehet jó két marék apró üveggyöngy az aszfalton?

Egy útfestéskor félreszórt mini üveggyöngyök, igen nagy nagyításban, a gyöngyök tizedmilliméteres nagyságrendűek. (Landy-Gyebnár Mónika)

Az üveg fénytörési mutatója eltér a vízcseppétől, ezért az így kialakuló „utcaszivárvány” kisebb a vízcseppeken létrejöttnél, mindössze 21 fokos sugarú.

Angolul: glass bead bow

Szivárvány úttesten
„Utcaszivárvány” (Goda Zoltán)

A harmatív olyan szivárvány, amely valamilyen, egyenletes magasságú növényzeten, például gyepen vagy növekvő gabonán alakul ki, alapvetően kora reggeli harmatban. Ilyenkor a fűszálak tetején ringatózó vízcseppek törik meg a fényt; gyakran csak egy részét látjuk az ívnek.

Angolul: Dewbow

Szivárvány szökőkúton
Szivárvány szökőkúton (Bali Andrea)

Léteznek a szivárványnak az fő és a másodlagos ívén túl további ívei is, azonban ezek megpillantása vagy megörökítése rendkívüli esemény. A geometriai modellek ugyan már rég megmutatták, hogy létrejöhetnek ezek a formák, ám a gyakorlatban csupán néhány éve sikerült megörökíteni, a harmadrendű ívet először Michael Grossmann, a negyedrendű ívet Michael Theusner fotózta le először. Ezek az ívek a Nap felőli oldalon jelennek meg, így bátran kijelenthetjük: látni szinte biztosan nem lehet őket, pusztán megfelelő technikával megörökíteni. Akkor jelenhetnek meg, ha a szivárvány fő íve rendkívül erős fényű és színes, a létrejöttükhöz a vízcseppeken belüli többszörös visszaverődés szükséges. Mivel minden egyes belső visszaverődéssel veszít az erejéből a kilépő fénysugár, ezért minél nagyobb rendű ívvel van dolgunk, annál halványabb is. Hazai harmadrendű vagy negyedrendű szivárvány fotóról egyelőre nincs tudomásunk.

Angolul: 3rd order bow, 4th order bow, etc.

A felhőív átmeneti szivárványjelenség. (Landy-Gyebnár Mónika)

A szivárványok speciális esetének nevezhetjük a felhőívet, amely minden ízében szivárvány, kivéve a színei tisztaságát: sokkal inkább pasztell. Átmenetet képez a szivárvány és a ködív között, mind a színeiben, mind a létrehozó cseppek méretében. Épp ezen átmeneti volta miatt a színei a szinte ködívszerűen fehértől a szinte szivárványszerűen színesig terjednek.

A felhőív másik véglete, ami már majdnem annyira színes, mint egy szivárvány. (Landy-Gyebnár Mónika)

Ez annak köszönhető, hogy a felhőkben lebegő cseppecskék jóval apróbbak annál, amelyek képesek esőként kihullani, épp ezért egyaránt létrejön fénytörés és fényelhajlás. A konkrét helyzettől függ, hogy melyik milyen arányban, s ennek okán válik a felhőív többé vagy kevésbé színessé.

Angolul: cloudbow