Néhány száz évvel ezelőtt az egyszerű, hétköznapi emberek sokkal többet foglalkoztak az időjárással, mint manapság. Az életük, a megélhetésük függött attól, hogy ismerik-e az időjárás jeleit. Tudták, hogy bizonyos égi jelek feltűnése után hogyan alakul az időjárás és így volt idejük felkészülni a változásra. Jó néhány jelenségre azonban sokáig nem találtak magyarázatot. Ezeket legtöbbször égi jelnek hitték és úgy vélték, hogy az istenek próbálnak ily módon üzenni nekik. Erre utal az is, hogy az égitesteknek – főleg a Nap és a Hold esetében – gyakran rajzoltak arcot, a jelenségekben pedig emberi, vagy túlvilági lények megjelenését vélték felfedezni.

Aztán érdekes fordulatot vett a világ: a tudomány a legtöbb légköroptikai jelenségre egyértelmű magyarázatot adott, megcáfolva a hozzájuk fűződő babonákat. Ám ahogy kiderült, hogy e jelenségek mindennapi életünkre vajmi kevés hatással vannak az emberek érdeklődése elfordult tőlük. Manapság azonban az ég felfedezése reneszánszát éli, hiszen szinte mindenki keze ügyében akad egy képrögzítő eszköz, fényképező, vagy telefon. Minden égi jelenséget megörökíthetünk és azonnal megoszthatunk százezrekkel az internet felületén. Az így terjedő fotók és videók azonban a legritkább esetben viszik magukkal a jelenség helyes meghatározását. Gyakran találkozhatunk téves magyarázatokkal, összeesküvés-elméletekkel. Célunk kettős: szeretnénk rámutatni, hogy fejünk felett nap mint nap érdekes, gyakorta látványos jelenségek tűnnek fel és azt is elmondjuk, hogy e jelenségek varázslója csupán a fizika, nem érdemes mögöttük ismeretlen, túlvilági erőket keresni.