46°-os haló

46° halo

A 46°-os a 22°-os halóhoz hasonló kör, de annál sokkal nagyobb, viszont kevésbé kontrasztos, kevésbé fényes. A kör a Nappal 46°-os szöget zár be, alakja, átmérője nem függ a Nap magasságától. A 22°-os halóhoz hasonlóan hasáb alakú jégkristályokon megtörő fény hozza létre, így ideális esetben a két kör egyszerre is megfigyelhető. A jelenség azonosítását jelentősen nehezíti, hogy a Nap 15 és 27 fokos magassága között a haló egybeolvad a felső és alsó oldalívvel.

Ideális esetben mindkét kör látható. (HaloSim)

Bizonytalan esetben az azonosításhoz némi segítséget nyújthat, hogy a felső oldalív mindíg, a 46°-os haló viszont soha nem érinti a zenitkörüli ívet. Az eltérés csupán néhány fok, ezért ilyen jelenség megfigyelésénél célszerű fényképet készíteni, majd azt számítógépen részletesebb elemzésnek alávetni. A másik azonosító jegy lehet bizonyos színek jelenléte. Vörös szín mindkét jelenségben szerepel, azonban a spektrum másik vége felé haladva a színek inkább az oldalívekben szerepelnek. Azaz, ha jól kivehetően a jelenségben zöld, vagy kék szín látszik, akkor oldalívekről beszélhetünk.

Honlap készítés