Parry-ívek

1820. április 8-án William Edward Parry egy komplex haló megfigyelése kapcsán írta le először a jelenséget az Északnyugati átjáró felkutatására indított expedíció alatt. A Parry-ív a felső érintő ív felett található, formája függ a Nap magasságától. 0°-os magasság esetén a Parry-ív és a felső érintő egybeolvad, 5-10° között a két ív két V betűt formáz, ekkor az egyenes állású Parry-ívet láthatjuk.

A két egymásba ágyazott V: alant, fényesebben a felső érintő ív, benne, halványabban a Parry-ív. (Landy-Gyebnár Mónika)

10°-os Nap-magasság felett felváltja a fordított állású, de egy ideig a két Parry-ív együtt látható.

Leggyakrabban ebben a formában látunk Parry-ívet, a szemre hasonlító alakzatban felül a domború Parry, alatta a homorú felső érintő ív. (Landy-Gyebnár Mónika)

A Nap emelkedésével az ív közelít a 22°-os halóhoz és a körülíró ívhez, majd egybeolvad velük. Nagyobb, 30°-os napmagasságnál az alsó érintő mellett is megjelenhet.
Szimulációjának eredménye a HaloSim szoftverrel:

Parry-ív szimulációja
Ritka és nehezen észrevehető, de a felső érintő ív felett keresd! (HaloSim)

A Parry-íveket hasáb alakú jégkristályok jelenítik meg, hasonlóan a 22°-os halóhoz, vagy a felső érintő ívhez, így ezek látványos jelenlétekor érdemes keresni őket. Létezik még Parry-oldalív is, másnéven Tape-ív, amely még a Parry-íveknék is ritkább. A Parry-ívek jégkristályai azonban speciális állásúak: hossztengelyükkel szinte pontosan vízszintesen lebegő hasábok, amelyeknek ráadásul két szemközti oldallapja is vízszintesen áll. Ez a különleges elhelyezkedés teszi igazán ritkává a Parry-íveket!

Angol név: Parry arc